Equipo

Director: Pablo de Soto Suárez

Secretaria de Dirección: Lara Fernández Alonso

Teléfono: +34 985 185 584
E-mail: rrpp@laboralcentrodearte.org

Responsable de Servicios Generales: Ana Isabel Menéndez Rodríguez

Teléfono: +34 985 134 244 ó 660 733 706
E-mail: anai@laboralcentrodearte.org

Responsable de Exposiciones y Residencias: Patricia Villanueva Illanes

Teléfono: +34 985 131 308 ó 618 534 923
E-mail: patricia@laboralcentrodearte.org

Coordinadora de Exposiciones y Residencias: María Romalde Menchaca

Teléfono: +34  985 368 110
E-mail: maria@laboralcentrodearte.org

Coordinadora de Educación: Elena Álvarez Suárez

Teléfono: +34 985 331 907
E-mail: elena@laboralcentrodearte.org

Equipo de Mediación: Iván Patiño Menéndez y María José González Pérez

Teléfono: +34 985 185 577 ó 606 860 620
E-mail: educacion@laboralcentrodearte.org