Lu Chunsheng

Artista

Nacido en 1968, Changchun, China. Vive y trabaja en Shangai