Eko Nugroho

Artista

Nacido en 1977, Yogyakarta, Indonesia. Vive y trabaja en Yogyakarta.